Mô Hình Timeshare

Mô hình timeshare là một hình thức sở hữu chung của khu nghỉ dưỡng, trong đó một nhóm các chủ sở hữu chia sẻ quyền sử dụng một khu nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định trong năm. Mô hình này cung cấp cho người sở hữu timeshare...